Hoe krijg ik een overzicht van mijn afspraakstatussen en meldingsberichten? 


Hoe pas je je meldingssjablonen aan?

Bij Settings -> Notifications and reminders kun je de tekst aanpassen van je e-mail- en sms-sjablonen die naar zowel klanten als personeelsleden verstuurd worden. Lees hier meer.

Hieronder een overzicht van wat er in elke status gebeurt en welke meldingen worden geactiveerd wanneer een afspraak van status verandert.

In behandeling - "Pending"

Wanneer een klant via jouw website een afspraak maakt en je de automatische goedkeuring van de afspraak niet hebt ingeschakeld, verschijnt die in jouw agendaweergave met de status "pending".

Goedgekeurd - "Approved"

In de kalenderweergave kun je een afspraak verplaatsen van "pending" naar "approved". Als je een automatische goedkeuring voor de afspraak hebt ingeschakeld, verschijnt de afspraak rechtstreeks in jouw agendaweergave met de status "approved".

Geannuleerd - "Cancelled"

Wanneer jij, een medewerker of je klant een afspraak annuleert, kun je de afspraak verplaatsen van "approved" naar "cancelled" in jouw agendaweergave.

Afgekeurd -"Rejected"

Wanneer jij of je medewerker een afspraak afwijst die de status "pending" of "approved" heeft, kun je de afspraak markeren als "rejected" in jouw agendaweergave.

Verplaatst - "Rescheduled"

Wanneer jij, een medewerker of je klant een afspraak opnieuw inplant die de status "pending" of "approved" heeft, kun je de afspraak markeren als "rescheduled" in jouw agendaweergave.

Gereed - "Done"

Zodra aan een afspraak voltooid is, krijgt die automatisch de status "done" in jouw agendaweergave. Selecteer "no show-client" in de overlay als een klant niet opdaagt voor de afspraak.

Heb je vragen of ondervind je problemen? Contacteer ons gerust via 078 15 15 25 (zonaal tarief) of via info@fcrmedia.be.